Heatstorage

Sustainable and cost-effective


Heatstorage is a seasonal sensible heat storage concept, using the soils natural heat capacity constructed using directional drilling. Cheapest capital cost for energy storage by far with only 0,1 €/ kW.

Free usage of surface parameters, goes under building and constructions. Compatible with other storages, heat pumps and district heating. Read more on the following pages and contact us for a free consultation

Bæredygtigt og økonomisk fordelagtig


Heatstorage er et koncept til sæsonlagring af varme, der udnytter jordens naturlige varmekapacitet, anlagt med styret underboring. Er den absolut billigste energilagringsform, med anlægsomkostninger på 0,1€/ kW.

Fri anvendelse af overflade Jorden, kan anlægges under bygninger og konstruktioner. Kan sammenbygges med andre lagerformer, varmepumper og fjernvarme. Læs mere på de følgende sider og kontakt os for et gratis møde.